Uw vaartuig is een waardevol bezit

Voor het vervoer van goederen over Europese binnenwateren speelt u als binnenvaart ondernemer een belangrijke rol.
Uw vaartuig is een waardevol bezit en uw belangrijkste inkomstenbron.

Een uitstekend verzekeringspakket is van essentieel belang om de continuïteit van uw binnenvaartonderneming te garanderen.

Wij stellen in overleg met u een maatwerk pakket
aan verzekeringen samen

BINNENVAARTCASCO
P&I
LADING- AANSPRAKELIJKHEID
INBOEDEL

NAUTISCHE- EN COMMUNICATIE

APPARATUUR
TIJDVERLET
RECHTSBIJSTAND
BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID- EN MOLESTVERZEKERING